Van der Mandele Stichting en de gevolgen van het coronavirusTussentijdse aanvragen

Het Curatorium zal naast het behandelen van aanvragen tijdens de reguliere vergaderingen in mei en november ook tussentijdse aanvragen behandelen van charitatieve instellingen die acuut getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus. Tussentijdse aanvragen dienen op dezelfde wijze ingediend te worden zoals aangeven wordt bij Aanvraagprocedure met uitdrukkelijke vermelding van “Urgente aanvraag ivm corona”.


Uitgestelde of geannuleerde projecten

Wij zullen begripvol omgaan met aanvragen/activiteiten die door het coronavirus uitgesteld of geannuleerd worden. Bij annulering, uitstel of significante inperking van gesteunde activiteiten als gevolg van het coronavirus vragen we u contact op te nemen om samen te kijken hoe het gift vormgegeven kan worden. Wij verzoeken u contact op te nemen via secretariaat@vandermandele.org